تبلیغات
مهدویت - میلاد پر سر سعادت امام رضا علیه السلام را بر تمام عاشقان مبارك باد

            هرچند حال و روز زمین و زمان بد است                    یك تكه از بهشت در آغوش مشهد است

             حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای                        اینجا برای عشق شروعی مجدد است