تبلیغات
مهدویت - چرا امام زمان (عج) در آن هنگام كه باید ظهور كند، متولد نشده است؟

گفته مى‏شود از حكمت‏هاى غیبت آن است كه بیعت احدى در گردن آن حضرت نباشد و یا آن امام از خطر قتل نجات یابد. بدیهی است که این گونه حکمت ها اقتضا ندارند امام زمان (عج) قبل از ظهور متولد گردند، اما حكمت‏هاى دیگرى وجود دارد كه زنده بودن امام عصر (عج) را توجیه مى‏كند و چنین فواید و آثارى بدون زنده بودن حضرت مهدى (عج) وجود نخواهد داشت.پاسخ به این سؤال با تبیین فلسفۀ غیبت، مسئله‏ى انتظار و آثار و بركاتى كه بر وجود امام زمان (عج) در زمان غیبت مترتب است، ممكن مى‏گردد.

گفته مى‏شود از حكمت‏هاى غیبت آن است كه بیعت احدى در گردن آن حضرت نباشد و یا آن امام از خطر قتل نجات یابد. بدیهی است که این گونه حکمت ها اقتضا ندارند امام زمان (عج) قبل از ظهور متولد گردند، اما حكمت‏هاى دیگرى وجود دارد كه زنده بودن امام عصر (عج) را توجیه مى‏كند و چنین فواید و آثارى بدون زنده بودن حضرت مهدى (عج) وجود نخواهد داشت.

الف- بناست آن حضرت دنیا را متحول ساخته و بر اساس ارزشهای الاهی تمدنى نو بنیان نهد، و این میسر نمی شودمگر آن که مردم جهان تجربه ی حکومت ها و تمدن های مختلف را دیده باشند و ناکامی آنها را در تحقق آرمان های بشریت به چشم مشاهده کرده باشند تا انتظار جهانی برای تشکیل حکومت حضرت تحقق پیدا کند و زمینه پذیرش آن فراهم آید.

ب- غیبت امام زمان (عج) وسیله‏اى است براى امتحان بندگان خدا. آنچه كه ضرورت امتحان را تبیین مى‏كند، ضرورت امام زنده‏ى غایبى كه وسیله‏اى بشود براى اجراى این سنت الاهى، را هم تبیین خواهد كرد.

ج- در كنار واژه‏ى غیبت امام زمان (عج) واژۀ انتظار قرار دارد. انتظار، هم موجب خودسازى فردى مى‏شود و هم خودسازى اجتماعى و این دو مقوله گرچه با معتقد نبودن به امام زنده هم قابل دسترسى است، اما تأثیر اعتقاد به امام زنده‏اى كه هر لحظه امكان دارد ظهور كند، در حصول این دو اثر فردى و اجتماعى، دو صد چندان است.

بركات امام زمان (عج) در زمان غیبت:

در روایات، امام زمان (عج) در دوران غیبت به خورشید پشت ابر تشبیه شده و از بركات این خورشید مواردى است كه در زیر مى‏آید:

1. زنده بودن فرمانده در میدان جنگ موجب دلگرمى سربازان است، لذا زنده بودن امام زمان امید بخش است.

2. نظارت امام زنده‏اى كه ناظر بر اعمال پیروان خود ‏باشد، تأثیر تربیتى ویژه‏اى بر افراد مى‏گذارد و موجب خودسازى مى‏گردد.

3. تمامى امامان معصوم (‏ع) و اوصیاى الاهى كه خاتم آنان، امام زمان (عج) است در هر عصر و زمانى خزانه داران و گنجینه‏هاى علوم الاهى و مخازن اسرار و نگهبانان دلایل و اسناد دین مبین اسلام اند، خواه ظاهر و آشكار، یا مخفى و پنهان. از این رو آرایش‏ها و پیرایش‏هاى كوته بینانه‏ى افراد و شاخ و برگ‏هاى افزون شده بر پیكره‏ى دین الاهى را زدوده و مفاهیم جاوید اسلامى را در شكل اصلى خود احیا و حفظ مى‏نمایند و "دین خاتم" را كه با "ختم و منقطع شدن همیشگى وحى" كامل شده است، به طور گسترده به عرصه‏ى زندگى وارد مى‏نماید. این وظیفه‏ى بزرگ الاهى با وجود مبارك امام عصر (عج) تحقق مى‏یابد.

4. گروهى این توان را دارند كه از ابرها بالا رفته و مستقیماً از شعاع خورشید (امام مهدى) استفاده نمایند و در پرتو این ارتباط، تدریجاً ساخته شوند.

5. ما معتقدیم كه امام زمان (عج) بر باطن و اعمال مردم ولایت دارد و در واقع، هدایت (سعادت و شقاوت) تحت نظر اوست و رساندن به مقصود از وظایف آن امام معصوم (عج) است و این هم مستلزم آن است كه امام زمان (عج) زنده باشد.

6. انسان كامل، هدف آفرینش است و اگر روزى انسان كامل در روى زمین نباشد، زمین واژگون مى‏گردد و چه كسى جز امام معصوم (ع) مى‏تواند ادعا كند كه انسان كامل است.

7. براى ایجاد ارتباط بین عالم وحدت ذاتى و كثرت محضه، نیاز به مظهرى است كه هم دستى در آن جا داشته باشد و هم دستى در این جا؛ یعنى جامع بین حق و خلق باشند و مجراى فیض الاهى گردد و این همان انسان كامل (حجت) است كه باید در هر زمانى در روى زمین وجود داشته باشد.

منبع: اسلام كوئیست