تبلیغات
مهدویت - متن سوال: آیا امكان دارد كه "شیطان‌" دوباره از مقرّبان درگاه خداوند گردد؟متن پاسخ: دراینجاچند نكته قابل توجه است‌:
1. از آن جا كه به تصریح قرآن كریم‌، "شیطان‌" از گروه جن‌ّ است. (كهف‌،50) از طرفی‌، انس و جن‌ّ را مكلّف به انجام تكالیف الهی می‌داند و می‌فرماید: "وَ مَا خَلَقْت‌ُ الْجِن‌َّ وَ الاْنس‌َ إِلآ لِیَعْبُدُون‌ِ ;(ذاریات‌،56) و من جن‌ّ و انس را نیافریدم‌، جز برای این كه عبادتم كنند. (و از این راه تكامل یافته و به من نزدیك شوند"). پس او موجودی است مختار و انتخاب‌گر، اگر حق‌ّ را پذیرفت به پاداش نیك می‌رسد و اگر باطل را انتخاب كرد به عذاب‌. قرآن كریم از قول خود جن‌ّ نقل می‌فرماید: "و این كه در میان ما، افرادی صالح و افرادی غیر صالحند و ما گروه‌های متفاوتی هستیم‌."(جن‌،11) بنابراین‌، شیطان مكلّف است كه توبه كند و ایمان به خداوند و انبیأ الهی داشته باشد; هر چند از برخی آیات استفاده می‌شود كه او ایمان زبانی به خداوند و وحدانیت او و یا ایمان به روز قیامت نیز دارد; مثلاً: وعده‌های خداوند را حق‌ّ می‌داند (ابراهیم‌،22)، از پروردگار عالمیان بیم دارد و از كفر بی‌زار است. (حشر،16 و انفال‌،48)، قسم به عزّت خداوندی خورد و از او تا روز قیامت‌، برای گمراه كردن مردم مهلت می‌طلبد.(ص‌،79ـ82);لیكن او در آن آزمون الهی‌، در مقابل حق‌ّ، تكبّر كرده و نافرمانی خود را نیز توجیه كرده و در عمل بی‌ایمانی خود را ثابت كرد. ]ملاحظه كنید: (حجر،33); (اعراف‌،12)[ و چنان پست و مطرود شد كه او را از قرب حق بیرون راندند و رجیم شد و همه این‌ها به سوء اختیار و بداندیشی او برمی‌گردد. br>.(رجوع كنید به‌: معارف قرآن (خداشناسی ـ كیهان‌شناسی ـ انسان‌شناسی‌)، تالیف:محمد تقی مصباح یزدی‌، ج (1ـ3)، ص 295ـ301، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌;)
2. این كه شیطان توبه كند و مجدداً به عبادت خداوند پرداخته و از وسوسه‌گری و اغوا و گمراهی دست بردارد و جزء مقرّبان درگاه حق‌ّ گردد، امری است كه "امكان عقلی‌" و ذاتی دارد، یعنی "عقل‌"، چنین چیزی را محال نمی‌داند كه شیطان دوباره در صف ملائكه قرار گیرد، خصوصاً با توجه به نكته فوق‌، كه او موجودی مكلّف است ولیكن توبه و قرب او به حق‌ّ، در عمل محقق نخواهد شد; زیرا با توجه به علم خداوند متعال به روحیه استكباری او، خبر از عدم توبه و هدایت او داده است؛ او را تا روز قیامت مورد لعنت خویش قرار داده "وَ إِن‌َّ عَلَیْكَ اللَّعْنَة‌َ إِلَی‌َ یَوْم‌ِ الدِّین‌ِ ;(حجر،35) و لعنت (و دوری از رحمت حق‌) تا روز قیامت بر تو خواهد بود." br> خداوند با تأكید فراوان، او و پیروانش را اهل جهنّم خوانده و می‌فرماید: "به حق سوگند و حق می‌گویم كه جهنّم را از تو و هر كدام از آنان كه از تو پیروی كند، پُر خواهم كرد."(ص‌،84ـ85) و هیچ معصیتی از هیچ كس سر نمی‌زند، مگر آن كه اغوا و وسوسه‌ شیطان در آن نقش دارد و در حقیقت‌، شیطان ریشه تمامی فسادها و معصیت‌ها است‌;در نتیجه همه لعنت‌ها وبال‌ها، حتی همان مقداری كه به خود گنه‌كاران متوجه است‌، به او نیز بر می‌گردد.(تفسیر المیزان‌، علامه طباطبایی‌;، ج 12، ص 159، اسماعیلیان‌.) بنابراین‌، هر چند راه بازگشت دارد. ولی توان و قابلیت برگشت را از خود سلب كرده‌ است.

برچسب ها: شیطان ، توبه ،